Saracen

Bili smo u krajevima raznim,
Krajevima pustim i bogatim,
Prolazili pored karnevala kao gosti
Iz starog grada. Sjećam se,

Bilo je mnogo sunca
Na vrhovima prstiju
Naših nasmiješenih domaćina.
Sjećam se usta otvorenih smijehom

I usta stvorenih za šutnju,
Kamenitih obala halapljivog mora,
Sakupljanja rariteta iz nepoznate i
Poznate prošlosti. Historija je

Strana zemlja. Otičuće rijeke
I promičući oblaci, sve silne vode
I puste suše ovog vatrenog svijeta,
Prizivaju jedno drugo i drugo sve.

Jednom, u zemlji naroda Saqaliba
Vidio sam čovjeka kako guta vatru.

Od različne smo sazdani ilovače,
Ali isti duh nas nosi, isto bolan i tužan
Svaki jauče. Ovi gutaše vatru,
Drugi preko nje hode.

I ja, ponizan rob, jezdim svijetom
Da se svijeta nagledam i ne mogu
Da se načudim šta čovjek čini
Sa slobode.

syd
Pink Floyd, c'est moi.

Komentariši