Rosa amorisOnaj tvoj smijeh i onaj tvoj pogled

Između otvaranja vrata u dugom hodniku

Čežnje i straha

One tvoje riječi onaj tvoj glas

U bezvučnom treperenju turbetskih

Svijeća

Ona tvoja priča ona tvoja pjesma

Od svih mojih veća

I ljepša

Onaj tvoj mimogled oni tvoji prsti

Katedralski vitražu, klečanje dugo

U mraku i

Tišini

One tvoje kretnje onaj tvoj dah

U granama cvjetanje lahko

Bezbrižno i lahko, u blizini

Ona tvoja kosa onaj tvoj miris

Struk ljubičica iz naručja

Bačen, u obijesti

Bez brige

Ono tvoje dozivanje ona tvoja igra

U porfirnome plaštu u hramu

Nade i obijesti

Ona tvoja tuga ona tvoja tajna

Zgarištena pustinja

Odricanja do nesvijesti

Onaj tvoj glas one tvoje riječi

Prasak zvijezda u širokome

Visoko gore

Duginome luku

Zatim,

Uzdah i onaj mir

Kad ova moja pronađe tvoju

Ruku

I potonu sve kao da tone

U kakav nenadani, vječiti

Virsyd
Pink Floyd, c'est moi.

2 komentara

Komentariši