Mizantrop

Non Canimus Surdis


22.04.2018.

mor narska


o brodovi plovidbe na u nama

prema plovidbe i šta

odlasci na suprotnost svjetlost

prelama od i do i na

kao ništa u ništa

 

o brodovi sjekući vode odvode

kuda bjelasa inat i nat u grudima

od ja čeznuti kao vehnuti

prema za od suprotnost dna

kad more govori što

more ne i zaboravi

o brodovi

kao što i potonu

dlanovi na pučini


Mizantrop